Om Söne Buss

Söne Buss kör linjetrafik, skolskjutstrafik, handikapptransporter och busscharter. Bolaget omsätter ca 275 MSEK, har ca 180 bussar och ca 350 anställda.

I koncernen ingår helägda dotterbolag Söne Trafik AB och Söne Buss i Göteborg AB.
Mer om oss

Ett erfaret och kompetent bussföretag med brett utbud

Välkommen till Söne Buss! Vi är ett familjeföretag som bildades av vår farfar Albert Gustafsson i Söne redan 1927. Fram till sekelskiftet drev vi trafik enbart i Lidköping med omnejd, nu finns vi på flera orter i södra Sverige.

Även om vi blivit större vill vi att vårt företag skall präglas av våra kärnvärderingar, personlighet, lokal förankring och viljan att leverera hög kvalitet i alla lägen!
Maria Gustavsson och Christian Plyhm


Buss i Väst

Söne Buss ingår i Buss i Väst, ett samverkansbolag med 40 delägare, som bildades 1992.

Buss i Väst har för närvarande ca 700 bussar, varav ca 550 bussar i avtalstrafik för länstrafikhuvudmännen i Västsverige, Skåne, Örebro län, Jönköpings län samt Kalmar län.
www.bussivast.se

Miljö & Kvalitet

Vi driver ett aktivt kvalitetsarbete och är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Linjetrafik

Vi kör linjetrafik på uppdrag av länshuvudmän på olika orter i södra Sverige.

Busscharter

Vi har stor kapacitet och ordnar med glädje bussresan enligt era önskemål!