Företaget

Om Söne Buss

Söne Buss kör linjetrafik åt länshuvudmän via samverkansbolaget Bivab (tidigare Buss i Väst), skolskjutstrafik och handikapptransporter åt kommuner, busscharter åt företag, kommuner, grupper mm. Bolaget har ca 450 anställda och ca 200 bussar i trafik. I koncernen ingår dotterbolagen Söne Trafik AB samt Söne Buss AB.

Historia

1927 – Företaget grundas av Albert Gustafsson i Söne (en liten ort ca 15 km utanför Lidköping). Den första linjen körs mellan Söne handelsbod och Lidköping i en T-Ford.Albert och buss

1957 – Sönerna Ove och Anders Gustafsson börjar i företaget exakt 30 år efter starten. I slutet av sextiotalet tar bröderna över verksamheten efter sin far.

1970-79 – Söne Buss förvärvar Lidköpings Stadstrafik AB från Lidköpings Kommun. Några år senare tar Söne Buss över Läckö Busstrafik med åtta bussar. I och med detta mångdubblas företagets omsättning.

1980-89 – Företaget flyttar verksamheten från Söne till nybyggda lokaler i Lidköping. Söne vinner ett antal nya linjer efter genomförd avreglering, t ex linje 135 i Skaraborg, Stadstrafiken i Skara och länspendeln mellan Lidköping och Trollhättan.

1990-99 – Söne Buss grundar tillsammans med ett antal andra familjeägda bussföretag samverkansbolaget Buss i Väst. Företaget vinner på upphandling stora delar av trafiken i Skaraborg.

2002 – Söne Buss vinner trafik i Kopparberg/Lindesberg och etablerar för första gången verksamhet utanför Skaraborg. Ove Gustavsson avgår som VD och ersätts av Roland Landenmark.

2003 – Söne Buss förvärvar Gillstad Resor AB för att komplettera tjänsteutbudet med ett eget reseprogram. Tidigare ägaren Jan Larsson med sonen Jonas arbetar kvar i företaget. Oves barn Maria Gustavsson och Christian Plyhm ersätter Anders som delägare i företaget.

2004 – Buss i Väst tappar all trafik i Skaraborg och Söne Buss får genomföra den första neddragningen i företagets historia. Sammanlagt avvecklas 45 bussar och närmare 60 anställda.

2005 – Söne går in som delägare tillsammans med Jan Larsson (tidigare VD och delägare i Larssons Busstrafik i Främmestad AB) i det nya dotterbolaget Söne Buss i Göteborg AB. Företaget vinner trafik i Göteborgsregionen via Buss i Väst.

2006 – Söne Buss förvärvar Mariestads Busstrafik från Mariestads Kommun. Verksamheten omfattar ca 12 bussar och ca 10 anställda.

2008 – Buss i väst vinner ny trafik i Kalmar Län. Söne Buss etablerar depå i Västervik.

2010 – Ny expansion i Jönköpings Län med två depåer i Eksjö respektive Nässjö. Totalt 26 fordon.2011 – Vi återvinner förtroendet i Lindesberg och verksamheten utökas med en depå i Frövi. Antalet fordon uppgår nu till 41 bussar. Christian Plyhm blir ny VD i Söne Trafik AB efter Roland Landenmark.

2012 – Nya verksamheter i Skövde (skoltrafik) samt i Karlskoga (trafik för Örebro Länstrafik). Maria Gustavsson blir ny VD i Söne Buss i Göteborg AB efter Jan Larsson.

2014 – Uppstart av Västervik Express! Vår första egna kommersiella linje på många år. När bolaget startade 1927 var det just med en egen kommersiell linje så nu är cirkeln sluten.

2015 – Vi får besked att vi tyvärr förlorar trafiken i Lerum som vi kört sedan 2005, avveckling sker i juni 2015. Uppstart av Bergslagen Express! Vår andra kommersiella linje. Vi vinner skoltrafik i Skara.

2016 – Vi vinner anbud i Karlskoga och Västervik. Detta innebär att vi kan driva vidare våra depåer vid dessa orter i ytterligare ca 10 år. Vi har också framgångar i Lidköping där vi utökar med skoltrafik vid Råda och Saleby skolor.

Efter 89 år lever Söne Buss vidare, men företaget ser idag lite annorlunda ut. Företaget har gått från en anställd och en buss till att idag bestå av ca 450 anställda och ca 200 bussar.