Miljö & Kvalitet

Miljöpolicy

Trafik innebär alltid en negativ miljöpåverkan. Vårt miljöarbete går ut på att minst uppfylla och helst överträffa beställarnas och allmänhetens krav och därigenom minska våra utsläpp.

Vårt miljöarbete skall präglas av ständiga förbättringar och förebyggande åtgärder för att förhindra miljöskador.

 • Vi skall alltid följa gällande lagar, förordningar, föreskrifter samt relevanta bransch och kundkrav.
 • Vi skall arbeta målmedvetet för att minska energi- och drivmedelsförbrukningen.
 • Vi skall vid större inköp och beslut om investeringar alltid ta hänsyn till miljökonsekvenserna.
 • Vi skall genom information och utbildning öka medarbetarnas miljömedvetenhet och ökat ansvarstagande.
 • Vi skall stödja forskning och utveckling av miljövänligare bränsle och effektivare logistik.
 • Vi skall arbeta med ständiga förbättringar.
 • Aktivt miljöarbete inom bolaget skall vara en ständigt pågående process.

 

​Kvalitetspolicy

Våra kunder är alltid i fokus! Kunder är för oss:

 • beställare (t.ex. trafikhuvudman)
 • resenärer

Vi skall alltid upplevas som bäst på marknaden! Vi håller vad vi lovar, vi lovar inget vi inte kan hålla.

Detta uppnår vi genom att:

 • vi alltid uppfyller berörda intressenters krav och förväntningar
 • levererade tjänster skall minst uppfylla och helst överträffa utlovad kvalitet
 • vi håller dialog med våra kunder, i stort och smått, för att säkerställa kvalitetsnivån
 • vi vidtar snabba åtgärder för att rätta till eventuella problem
 • vi alltid har ett positivt bemötande
 • vi alltid är flexibla och tillmötesgående
 • vi jobbar med ständiga förbättringar

» Certifikat ISO 9001, 14001, Söne Buss AB
» Certifikat ISO 9001, 14001, Söne Trafik AB