Miljö & Kvalitet

Vi kör för miljön!

Vi är certifierade enligt ISO 9001, 14001 och 18001 innebärande att vi bland annnat bedriver ett aktivt miljöarbete för att minimera vår miljöbelastning. Huvudsyftet med våra certifieringar för Miljö & Kvalitet är att etablera ett kontinuerligt förbättringsarbete för att minska företagets negativa inverkan på miljön, förbättra säkerheten för våra resenärer och säkerställa en bra arbetsplats för vår personal.

Vi arbetar bland annat med följande förbättringsåtgärder:
– Bränslebesparingsprogram som leder till minskade miljöutsläpp och säkrare körning.
– Nyinköpta bussar utrustas med säkerhetsbälten och alkolås.
– Kontinuerlig utbildning av våra chaufförer inklusive Miljöutbildning av all personal.
– Regelbunden kontroll och underhåll av våra bussar.
– Ca 90% av vår verksamhet bedrivs med fossilfritt bränsle.

» Certifikat ISO 9001, 14001, 18001, Söne Buss AB
» Certifikat ISO 9001, Söne Trafik AB
» Certifikat ISO 14001, Söne Trafik AB
» Certifikat ISO 18001, Söne Trafik AB